Tarieven preventie

 

   Advies, coaching, consult, intervisie

 
  Reductie: gratis
Standaard: €150 per uur
  

Vorming

 
  Reductie: €75 per uur, €200 per dagdeel, €375 per dag
Standaard
: €150 per uur, €400 per dagdeel, €750 per dag

Reductie:

CLB, CAW, BJZ, scholen, BOEK, Efrem, Tussenstap vzw, huisartsen, jeugdverenigingen, ziekenhuizen, holebi- en transverenigingen, politionele diensten, gevangenissen, lokale overheden zoals sociale centra, OCMW en aanvragende steden en gemeenten

Standaard:

commerciële bedrijven met winstoogmerk/multinationals/KMO's, autonome gemeentebedrijven met commerciële insteek (vanuit lokale overheden), Externe diensten ter Preventie en Bescherming op het werk

 

  

 

 Prijzen zijn exclusief vervoersonkosten en kopiekosten (0,10 euro per bladzijde). Tarieven zijn bespreekbaar voor specifieke situaties.