Sectoren

(Problemen met het) gebruik van tabak, alcohol en andere drugs kunnen in alle sectoren voorkomen. Het is onze bedoeling om samen met partners uit deze sectoren
werk te maken van een beleid dat werkt. Dat betekent dat we samen met hen -nadenken over wat ze kunnen doen om problemen op dit vlak te voorkomen en aan te pakken.

Organisaties en intermediairs uit volgende sectoren kunnen op ons beroep doen:

onderwijs

Een secundaire school is een weerspiegeling van de samenleving. We kunnen er dus van uit gaan dat het tabak-, alchol- en drugthema
er eveneens aanwezig is. Ons aanbod naar het onderwijs geeft een school en haar personeel handvatten in het beter omgaan met zulke situaties.
Structureel is een 'Drugbeleid Op School' dan ook een aanrader, maar opleiding van leerkrachten, leerlingenbegeleiders... is daarbij een mooie aanvulling.
Het aanbod bestaan uit drie onderdelen:
  Drugbeleid Op School
  vorming 

welzijn en gezondheid

Zowel bij OCMW, CAW als bij andere diensten in de welzijns- en gezondheidszorg komen cliënten met heel diverse problemen.
Soms kampen zij ook met tabak-, alcohol- of andere drugproblemen. Sommige cliënten zullen dit zelf aankaarten, bij andere zal er snel een
vermoeden ontstaan op basis van bepaalde signalen. Cliënten zijn niet altijd bereid om over hun eventuele tabak, alcohol- of andere
drugproblemen te praten of ervaren deze niet als prioritair. Als hulpverlener is het niet altijd eenvoudig om hier mee om te gaan.
Ons aanbod naar professionelen in de sector bestaat uit 2 onderdelen:
  tabak-, alcohol- en drugbeleid
  vormingsaanbod

jeugdwerk, vrije tijd en cultuur

Op vraag wordt een aanbod op maat uitgewerkt.

arbeid

Alcohol (en andere drugs) en arbeid... dat werkt niet! Veiligheid, efficiëntie en werkrelaties lijden onder gebruik op het werk en bovendien leidt
langdurig misbruik tot ernstige problemen voor de persoon zelf. Steeds meer bedrijven ontplooien activiteiten om problematisch alcohol- en druggebruik en de gevolgen ervan op het functioneren te voorkomen en/of adequaat aan te pakken.
Een uitgewerkt alcohol- en drugbeleid kan hiertoe bijdragen.
Ons aanbod bestaat uit:

  een beleid in het kader van CAO 100
  een trainingsaanbod voor leidinggevenden en bedrijfshulpverleners 

lokaal beleid

 

politie en justitie

 

bijzondere jeugdzorg

Een voorziening voor bijzondere jeugdzorg (BJZ) heeft onvermijdelijk te maken met thema's als tabak- , alcohol- of druggebruik.
Ons aanbod naar BJZ geeft voorzieningen een leidraad om beter om te gaan met deze thema's.
Structureel wordt best een drugbeleid uitgewerkt in combinatie met vorming van begeleiders. Het aanbod heeft drie luiken:
  drugbeleid in BJZ
  vorming