Preventie

  

In het CGG Vlaams-Brabant Oost werken drie medewerkers in het kader van preventie. Preventie vanuit een CGG heeft steeds betrekking op een specifiek risico of geestelijk gezondheidsprobleem.

De preventiewerkers van het CGG Vlaams-Brabant Oost zijn actief rond tabak, alcohol en andere drugs. Eén van de medewerkers werkt halftijds rond epilepsie.

Het werkingsgebied van de preventiedienst is het arrondissement Leuven.

 

In sommige gemeenten werken ook lokale of intergemeentelijke preventiewerkers. Kijk op de site van www.vad.be (klik op doorverwijsgids - preventie) voor eventuele adressen.


  

Meer informatie over preventie rond andere thema's kan u vinden via onderstaande links:

geestelijke gezondheid algemeen: www.fitinjehoofd.be

suïcide: www.zelfmoordpreventievlaanderen.be

Informatie over tabak, alcohol en andere drugs vindt u op

www.druglijn.be
www.qado.be (voor bedrijven)

Contact 

Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven -  016 85 79 79

preventieTAD@cgg-vbo.be