Kinderen en jongeren

Ambulante behandeling, psychotherapie & advies

 

Doelgroep

 De kinderteams van het CGG Vlaams-Brabant Oost zijn er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met emotionele, relationele, psychische en/of psychiatrische problemen of gedrags- of verwerkingsproblemen. 
  
 

Aanbod

 De behandeling of therapie kan verschillende vormen aannemen

 individuele therapie met het kind of de jongere

gesprekken samen met de ouders

gesprekken met het hele gezin

ouderbegeleiding

sociale vaardigheidstraining

groepstherapie

psychiatrisch consult,diagnostiek en (medicamenteuze)

behandeling groepsaanbod Kinderen uit de Knel (folder)  

  
 

Eerste gesprekken

 Bij het eerste gesprek, de 'intake' worden de ouders samen met het kind uitgenodigd (soms het hele gezin). Dit helpt vaak om problemen sneller op te lossen. Vragen hieromtrent kunnen besproken worden met de therapeut.

Tijdens de intake vormt de therapeut zich samen met het kind een beeld van de problemen, van de context waarin ze zich voordoen en van de verwachtingen.  Soms wordt een bijkomend onderzoek voorgesteld. De 'intake' leidt tot een gezamenlijk plan: hoe er verder gewerkt zal worden, met wie, met welke frequentie en duur, met welk doel...

De cliënt wordt door de therapeut geïnformeerd over de cliëntbijdrage.

  
 

Duurtijd

 De duur van de therapie kan variëren van enkele weken tot enkele maanden of zelfs jaren. Dit is afhankelijk van vele factoren zoals, bijvoorbeeld, de ernst en de omstandigheden van de problematiek en de tijd die de cliënt voor de behandeling kan vrijmaken. De mate waarin de cliënt, de therapeut en alle betrokkenen tot een goede samenwerking komen, is ook belangrijk.
  
 

Dossier

 Zoals wettelijk verplicht legt de therapeut voor elke cliënt een persoonlijk dossier aan. De regels over beroepsgeheim, de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de wet op de patiëntenrechten en het decreet rond de rechtspositie van minderjarigen zijn hierop van toepassing. De therapeut geeft hierover graag meer informatie.

 Het CGG levert geen attesten af die niet overeenkomen met de realiteit.