Professionelen uit alle mogelijke sectoren kunnen beroep doen op de dienstverlening van het CGG Vlaams-Brabant Oost in het kader van deskundigheidsbevordering. U kan contact opnemen met de preventiewerkers voor een eerste afpsraak. Daarin wordt het verdere verloop van de door u gevraagde dienstverlening in overleg besproken. Het aanbod bestaat uit:

 

Consult

De preventiewerkers  bieden personen uit de omgeving van gebruikers (zowel de nabije omgeving als professionelen) hun expertise rond tabak, alcohol en drugs aan. In overleg met de consultvrager proberen we het denkkader en de actiemogelijkheden te verruimen zodat hij op een meer bevredigende manier met een verslavingsprobleem kan omgaan.

Afhankelijk van de vraag, zal de preventiewerker via één of meerdere gesprekken informatie, advies of feedback geven, samen naar oplossingen zoeken, ondersteuning bieden, verwijzing voorbereiden...

 

Intervisie

Profesionals die samen in groep van gedachten willen wisselen over hoe ze een probleem rond tabak, alcohol, drugs of een andere verslaving best aanpakken, kunnen beroep doen op een preventiewerker om die gedachtewisseling te begeleiden.

De preventiewerker begeleidt de groep, zorgt dat alle meningen aan bod kunnen komen, structureert interventies en zet problemen, vragen en standpunten op een rij. Daarbij wordt ook de eigen expertise ingebracht. 

 

 

Coaching

Wij begeleiden organisaties bij het uitwerken in implementeren van een op maat gemaakt tabak-, alcohol- en drugbeleid. En dit zowel ten aanzien van de doelgroep waarmee gewerkt wordt, als naar de werknemers (in het kader van CAO 100). Naargelang de vragen en noden van de organisatie wordt in overleg met de initiatiefnemer een aanpak voorgesteld en worden een aantal bijeenkomsten van een interne werkgroep begeleid.

De volgende thema's komen in het coachingsproces aan bod:

samenstelling van een werkgroep

visie op preventie aan de hand van een voorbereidende vorming voor de werkgroep

de verschillende niveaus van een beleid (regelgeving en procedures, hulpverlening, voorlichting en vorming, structurele en algemeen welzijnsbevorderende maatregelen)

analyse van de huidige situatie

doelstellingen van het beleid

uitwerken van een actieplan

 

Vorming

 Wij bieden vormingen op maat van de organisatie. Hierbij is de doelgroep steeds intermediairs/professionelen die via hun job in aanraking (kunnen) komen met personen die alcohol of drugs gebruiken. Mogelijke onderwerpen zijn:

productinformatie

signalen herkennen en bespreekbaar maken

motiverende gespreksvoering

grenzen stellen

een alcohol- en drugbeleid

vorming rond lespakketten