Forensische zorg

Ons CGG biedt therapie aan mensen die te maken hebben met problemen verbonden aan grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan over agressie, verslaving, delinquentie of grensoverschrijdende seksualiteit.

Belangrijke doelstellingen in therapie zijn het stoppen van grensoverschrijdend gedrag en het verkleinen van kansen op herval. We willen ook de zelfcontrole stimuleren en vaardigheden leren ontwikkelen om met risicovolle situaties om te gaan. Daarnaast beogen we ook meer inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen van gedrag, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor het slachtoffer. Tenslotte is het bevorderen van de algemene levenskwaliteit een belangrijke doelstelling in de therapie.

 Ons aanbod is gericht op volwassenen.

Je kan contact opnemen op eigen initiatief of na een doorverwijzing vanuit justitie in het kader van een verplichte begeleiding. Er bestaan verschillende gerechtelijke statuten waarbinnen therapie als voorwaarde kan worden opgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om probatie, bemiddeling, voorwaardelijke invrijheidstelling, ... waarbij verwacht wordt dat je een therapeutische en/of psychiatrische behandeling volgt.

 

 Aanbod van de volwassenteams 

Onze volwassenteams in Aarschot, Diest, Tienen en Sterrebeek bieden therapie aan in situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag zoals agressie, middelengebruik of diefstal. 

Je kan je aanmelden bij onze vestiging in je eigen regio.

  

 Aanbod van het forensisch team  

Het forensisch team in Leuven biedt, net zoals de volwassenteams, therapie aan in het kader van een verplichte begeleiding. Als je in de Leuvense regio woont, kan je er terecht als er bijvoorbeeld sprake is van agressie, middelengebruik of diefstal. 

Daarnaast biedt het forensisch team ook therapie aan in het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

Je kan je bij het forensisch team aanmelden via onze Leuvense vestiging

De therapeuten van het forensisch team doen ook een aanbod in de twee Leuvense gevangenissen.

 

Interessante links  

www.seksualiteit.be/misbruik 

www.stopitnow.be  

www.zorgneticuro.be/publicaties/forensische-zorg-door-de-centra-geestelijke-gezondheidszorg 

www.atsa.com